Čím sa koučovanie odlišuje od ostatných podporných služieb/profesií?

Profesionálny koučing sa zameriava na stanovenie cieľov, realizáciu výstupov a vedenie k osobnej zmene.

Je užitočné pochopiť, čím sa koučing odlišuje od ostatných podporných profesií:

  • Terapia

Primárne sa zaoberá liečením bolesti, dysfunkcie a konfliktov vo vnútri jednotlivca alebo vo vzťahoch. Dôraz je často kladený na riešenie problémov vyplývajúcich z minulosti, ktoré bránia jedincovi v momentálnom emocionálnom fungovaní, tiež na zlepšenie celkovej psychickej rovnováhy, umožnenie vyrovnať sa s prítomnosťou emocionálne zdravým spôsobom.

Koučing, na druhej strane, podporuje osobný a profesijný rast na základe vlastnej iniciatívy zmeny. Výsledky sú spojené s osobným alebo profesionálnym úspechom. Koučing je zameraný na budúcnosť a jeho prirodzeným výsledkom sú pozitívne pocity a emócie. Je kladený dôraz na akciu, zodpovednosť a vôľu dotiahnuť veci do konca.

  • Poradenstvo/Konzulting

Jednotlivci alebo organizácie využívajú konzultantov pre ich odborné znalosti. Ich poradenské prístupy sa značne líšia, ale vo všeobecnosti konzultant diagnostikuje problémy, stanoví a niekedy aj implementuje riešenia. S využitím koučingu jednotlivci alebo tímy sú schopné generovať vlastné riešenie v spolupráci s koučom, ktorý svojim prístupom a podporou uvoľní ich potenciál.

  • Mentoring

Mentor je odborník, ktorý poskytuje múdrosť a vedenie na základe svojej vlastnej skúsenosti. Mentoring môže zahŕňať školenie, poradenstvo a koučing. Proces koučingu nezahŕňa školenie a poradenstvo. Namiesto toho sa zameriava na nastavenie jednotlivca alebo skupiny na dosahovanie svojich vlastných cieľov.

  • Školenie

Vzdelávacie programy sú založené na cieľoch stanovených trénerom alebo inštruktorom. Ciele v koučingu sú určené jednotlivcom alebo tímom s podporou kouča. Vzdelávací proces je vedený jasnou lineárnou cestou, ktorá sa zhoduje so stanovenou osnovou. Koučing je flexibilnejšou cestou, bez striktne nastavených osnov.

  • Športový tréning

Aj keď športové metafory sú v koučingu často používané, profesionálny koučing je odlišný od športového. Profesionálny koučing sa na rozdiel od športového nezameriava na správanie, ktoré bolo vykonané zle, alebo nesprávne. Namiesto toho sa zameriava na identifikáciu príležitostí pre rozvoj na základe individuálnych silných stránok a schopností.

Kontaktujte ma

TopKoucing.sk