Kto je kouč

Kouč sa zameriava na obe stránky Vášho života – pracovnú aj osobnú. Svet už videl tisíce veľkých vodcov, ktorých osobný život bol mizerný a dôsledky bývajú katastrofálne. Čiara medzi Vašim podnikaním a osobným životom je príliš úzka, a preto nemožno ignorovať ich vzájomný vplyv.

Kto je kouč?

•Je to Váš partner na ceste k dosiahnutiu vašich osobných a obchodných cieľov,
•Váš tréner v komunikačných a životných zručnostiach,
•Vaša bútľavá vŕba v rozhodovaní,
•Váš motivátor, keď je potrebné hneď konať,
•Vaša bezpodmienečná podpora,
•Váš mentor v oblasti osobného rozvoja,
•Váš spolupracovník pri tvorbe mimoriadneho projektu,
•Váš maják v búrlivých časoch,
•Váš budíček, ak nepočujete ten svoj vlastný
•a čo je najdôležitejšie, Váš dôveryhodný poradca v žití života, ktorý chcete žiť, osobne a profesionálne.


Kouč ctí klienta ako experta na svoj život a prácu a verí, že každý klient je tvorivý, nápaditý a komplexný. Na tomto základe je kouč zodpovedný za to, aby:

•Objavil, objasnil a zladil sa s tým, čo chce klient dosiahnuť
•Podporoval klienta v sebapoznaní
•Umožnil klientovi generovať vlastné riešenia a stratégie
•Podporil klienta v zodpovednosti
•Tento proces pomáha klientom výrazne skvalitniť ich život a pracovný výkon, zlepšuje ich vodcovské schopnosti a umožní uvoľnenie ich potenciálu.

Kontaktujte ma

TopKoucing.sk